Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z dôvodu nového e-shopu prosíme o Vašu novú registráciu.

Obchodné podmínky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v e-shope spoločnosti OBAL CENTRUM sro na adrese: www.obalcentrum.cz. Upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Vzťahy týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa v prípade, že nákup realizuje fyzická osoba (spotrebiteľ), riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. V prípade, že nákup realizuje právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť), riadia sa vzťahy Občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb.

Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tým však nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia týchto podmienok.

II. vymedzenie pojmov

Predávajúci (prevádzkovateľ e-shopu):
OBAL CENTRUM sro
Veská 35
533 04 Sezemice
IČ: 25923536, DIČ: CZ25923536
Spoločnosť vedená u KS Hradec Králové, oddiel C, vložka 14827

kupujúci
Fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba.

spotrebiteľ
Fyzická osoba, ktorá nenakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

spotrebiteľská zmluva
Kúpna zmluva, kde je kupujúcim spotrebiteľ.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie §1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom potvrdenia návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Návrhom kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom e-shopu.
 3. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí e-mailom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
 4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napr. Písomne alebo telefonicky.

IV. Ceny a platby

 1. Uvedené ceny sú platné pre maloobchodný predaj prostredníctvom e-shopu a sú uvedené bez ceny za dopravu. Pri väčšom, najmä Celovozová odberu jednotlivých výrobkov kupujúci môže kontaktovať obchodné oddelenie predávajúceho pre stanovenie výhodnejších podmienok, zliav, bonusov a najmä dohodnutia zmluvné ceny za tovar a jeho dopravu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného či iným spôsobom vydaného oznámenia. Pri zmene ceny má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Cena balného a dopravného je kupujúcemu pripočítaná v rámci objednávkového formulára na základe zvoleného spôsobu.
 4. K cenám tovaru, balného a dopravného je účtované DPH vo výške stanovenej zákonom pre dané obdobie.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho je v takom prípade splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (podľa čl. III / 4), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

V. Preprava a dodanie tovaru

 1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určenom kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VI. Spôsoby dopravy a termín dodania tovaru

 1. Doprava prepravnou službou Expres Van / Toptrans

Označené tovar je na sklade - tovar je predávajúcim expedovaný do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky a celková dodacia doba závisí od zvoleného spôsobu dopravy (od jednoho do štyroch pracovných dní od expedície).

Tovar nie je skladom, musí byť naskladnený - v takom prípade je kupujúci e-mailom do dvoch pracovných dní po obdržaní objednávky upozornený na dlhšiu dodaciu lehotu a objednávka je vybavovaná predávajúcim až po jeho súhlase.

 1. Doprava zmluvným prepravcom predávajúceho

Nadrozmerné zásielky, celovozové, viacpaletové zásielky a pod. (Podľa čl. IV / 1 týchto obchodných podmienok) je možné po dohode s kupujúcim prepravovať prostredníctvom zmluvného dopravcu predávajúceho. Cena takejto dopravy na území Slovenskej republiky je určená dohodou oboch zmluvných strán.

O možnostiach výhodné dopravy a doručenia tovaru do ďalších krajín informuje kupujúceho na požiadanie obchodné oddelenie predávajúceho.

 1. Vlastná doprava kupujúcim (len na výslovné vyžiadanie zo strany kupujúceho)

Tovar je na sklade - tovar je pripravený k odberu v sídle predávajúceho, a to do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky a kupujúci je k odberu vyzvaný e-mailom.

Tovar nie je skladom, musí byť naskladnený - v takom prípade je kupujúci e-mailom do dvoch pracovných dní po obdržaní objednávky upozornený na dlhšiu dodaciu lehotu a objednávka je vybavovaná až po jeho súhlase. K prevzatiu tovaru je potom kupujúci opäť vyzvaný e-mailom.

Pri vlastnom odvozu špedičnou službou (kupujúci si objedná vlastnú prepravu napr. PPL, Českú poštu, atp.) Si účtujeme poplatok za balenie. U malých zásielok sa jedná o 30 Kč + DPH / 1 ks balíku, u ostatných sa cena môže líšiť v závislosti od veľkosti zásielky. Prosíme o uvedenie informácie o vlastnej preprave do poznámky. Následne Vám celú objednávku potvrdíme emailom.

VII. Spôsob úhrady tovaru

 1. V hotovosti / platobnou kartou - platba pri osobnom odbere tovaru vo firemnom areáli predávajúceho.
 2. Dobierkou - platba v hotovosti prepravcovi pri prevzatí zásielky s miestom dodania v ČR. Na Slovensku iba platba v hotovosti.
 3. Zálohovou faktúrou - platba vopred bankovým prevodom; údaje pre vykonanie platby obdrží kupujúci od predávajúceho po potvrdení objednávky.
 4. Bezhotovostne prevodom na účet (platba vopred) - platba bankovým prevodom na základe potvrdenej objednávky pred dodaním zásielky. Po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho bude zákazka bezodkladne expedovaná.
 5. Bezhotovostne prevodom na účet (faktúra so splatnosťou) - platba prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim (platí len pre stálych zákazníkov, štátne organizácie, školy a veľkoodberateľov podľa jednostranného schválenia predávajúcim).
 6. Bezhotovostne platobnou kartou - platba kartou online prostredníctvom platobnej brány GoPay - pouze pro CZK.

VIII. Údaje na e-shope

Vyhotovenie u IBC kontajnerov, sudov, kanistrov, popr. PET fliaš sa môže líšiť od vyobrazenia na stránkach.

IX. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie v zákonnej lehote zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

Spotrebiteľ, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu za pomoci prostriedkov vzdialenej komunikácie, má v súlade s Občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní po obdržaní tovaru a to aj bez udania dôvodu. Informáciu o odstúpení spoločne s tovarom je potrebné doručiť na vlastné náklady späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) do sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@obal-centrum.cz . Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulára nižšie na tejto stránke, nie je to však povinnosťou.

Po obdržaní vráteného tovaru vrátane vyhlásenia o odstúpení vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu do 14 kalendárnych dní zodpovedajúcu finančnú čiastku formou bankového prevodu na účet uvedený spotrebiteľom vo vyhlásení o odstúpení. Spotrebiteľ má tiež právo na vrátenie nákladov vzniknutých pri doprave tovaru od predávajúceho (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania). Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

 1. Odstúpenie zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, alebo ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar dopredu a odstúpi ak sa od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 7 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť aj v prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky tovaru pri platbe vopred, a to v lehote do 7 kalendárnych dní alebo nevyzdvihnutia tovaru v prípade osobného odberu (vlastného odvozu) takisto v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Takéto objednávky budú v systéme predávajúceho stornované a tovar nebude naďalej rezervovaný.

Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil spotrebiteľa o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g).

§ 1820 ods. 1 písm. g) Údaj, že v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy k e stiahnutie: tu

X. Uplatnenie reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na nové obaly dva roky, na použité 12 mesiacov. Reklamáciu riadne uplatňuje kupujúci u dodávateľa vždy preukázateľne písomnou formou alebo osobne na predajni.
 2. Kupujúci je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav a zistené chyby bez zbytočného odkladu uplatniť u prepravcu, prípadne u predávajúceho.
 3. Poškodenie počas prepravy:

  Tovar poškodený počas prepravy od zbernej služby kupujúci nebude preberať, závadu zapíše do prepravného listu prepravcu.

  V ostatných prípadoch, keď kupujúci zistí závadu či poškodenie tovaru až po prevzatí tovaru, reklamuje toto okamžite, najneskôr však do 2 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie môžu byť predávajúcim zamietnuté. Kupujúci nemá popri nárokov z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky. Pre jednoduchšie a rýchlejšie riešenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu zaslanie fotografií poškodeného tovaru na e-mail obchod@obal-centrum.cz . Pracovník obchodného oddelenia predávajúceho posúdi reklamáciu kupujúceho a odporučí, ako ďalej postupovať.

 4. Kupujúcemu musí byť reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči kupujúcemu.
 5. Reklamačný list k stiahnutiu: tu

XI. Ochrana osobných údajov

 1. S osobnými údajmi, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci návrhu alebo uzatvorenie kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresa doručovaciu a fakturačnú, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo), je nakladané v súlade so Zákonom č. 101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou distribučných spoločností pre bezproblémové doručenie objednaného tovaru a tým aj dokončenie obchodné transakcie.
 2. Kupujúci dáva odoslaním objednávky svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných informácií elektronickou formou) na dobu neurčitú. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Súhlas s využitím osobných údajov na marketingové účely predávajúceho je možné kedykoľvek odvolať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
 3. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu.
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.
 7. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

XII. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XIII. Ďalší práva

 1. Záručné podmienky sa riadi platným občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb.
 2. Predávajúci nie je spojený so žiadnou inštitúciou, ktorá by vybavovala mimosúdne riešenie sťažností. Kupujúci môže mimosúdne vyriešiť prípadný spor s predávajúcim spoločnou dohováraním oboch strán. V prípade sťažnosti je možné sa obrátiť na konateľa spoločnosti OBAL CENTRUM SROP Ondreja Valík, tel .: 602 245 018, e-mail: valik@obal-centrum.cz.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci riadne informoval spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia všetkých práv podľa §13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Zároveň predávajúci vždy koná tak, aby neupřel kupujúcemu žiadne práva.
 2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami vo všetkých bodoch.
 5. V prípade vzniku spotrebiteľského sporu máte právo pred uplatnením žaloby na príslušný súd obrátiť sa na subjekt mimosúdneho konania spotrieb. sporov pri ČOI tzv. ADR, viac na www.coi.cz
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín, eviduje ak daňovník v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime.