Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z dôvodu nového e-shopu prosíme o Vašu novú registráciu.

Projekt EÚ

 width=

Názov projektu: Energetické úspory OBAL CENTRUM

 

Registračné číslo projektu: SK.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021594

 

Číslo a názov prioritnej osi OP PIK: PO-3 „Účinné nakladanie energií, rozvoj energetickej infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov energie, podpora zavádzania nových technológií v oblasti nakladania energií a druhotných surovín“

 

Text: Realizáciou projektu dosiahneme dlhodobé úspory energie potrebnej na vykurovanie objektu a to zateplením obvodového plášťa, stropných a strešných konštrukcií, výmenou otvorových výplní, modernizáciou osvetlenia a inštaláciou tepelného čerpadla.

 

Obdobie realizácie: 10/2020 - 8/2022