Vybrať obaly

celoplastové IBC

Preprava a skladovanie látok a produktov v chemickom, lakovnícke a potravinárskom priemysle. Možnosť výmeny jednotlivých dielov paletového podstavného rámu. Priaznivý pomer medzi obstarávacími nákladmi a úžitkovou hodnotou kontajnera.

 

Certifikácia antistatických IBC kontajnerov podľa predpisov o preprave nebezpečných látok (ADR, RID a IMDG).

 

PREDNOSTI IBC KONTAJNERU

 

  • Plastové kontajnery sú viaccestným obalom s UN certifikáciou pre obalovej skupiny II a III
  • majú celoplastový - nekorodujúce obal bez kovovej konštrukcie
  • s nádržou, vyrobenou výrobným postupom koextrúzie (2 vrstvová koncepcie)
  • vnútorná vrstva nádrže celoplastového IBC kontajnera je vyrobená z HDPE, vonkajšie vrstva z HMW-HDPE
  • ekologický obal - 100% recyklovateľnosť
  • alternatívne možno dodať variant s odnímateľným vekom alebo nevyberateľným vekom

Odpovědná osoba

Máte otázku? Poradíme vám

Zavrieť

Prihlásenie