Vybrať obaly

mobilné sklady

Mobilné sklady slúži ako prevencia havárií a pre bezpečné a čisté pracovisko. Slúži ako príručné sklady horľavín, olejov, chemikálií a nebezpečných látok, rovnako ako prechodné zberné miesta pre nebezpečný odpad. Všetky typy mobilných skladov majú certifikáciu Technického a skúšobného ústavu stavebného v Prahe. Viac informácií na dotaz.

Odpovědná osoba

Máte otázku? Poradíme vám

Zavrieť

Prihlásenie