Vybrať obaly

Prenájom a lízing nerezových kontajnerov a kegů

Prenájom a lízing nerezových kontajnerov a kegů

15. 05. 2020 10:22

 

VÝHODY

  • pre UN produkty netreba periodických kontrol, spoločnosť Thielmann vám zasiela pravidelná upozornenia.
  • zaväzujeme sa dodávať najvhodnejší typ kontajnera pre váš konkrétny okruh pôsobnosti
  • Dostupnosť - kontajnery alebo nádrže dodané vo veľmi krátkej dobe.
  • Sezónnosť - prenájom kontajnerov pomáha čeliť sezónnym výkyvom alebo výkyvom vo výrobe zákazníkov alebo dopyte zákazníkov.
  • Zníženie obchodného rizika - zákazníci si môžu kontajnery prenajať podľa potreby a tam, kde je to potrebné. Záväzok, pokiaľ ide o trvanie, je obmedzený na zmluvnú podmienku v závislosti na skutočnej potrebe.

 

 

Zavrieť

Prihlásenie